PŁACA MINIMALNA: AUSTRIA

Przedstawiamy instrukcję  delegowania kierowców do Austrii.

  

Rozpoczynami od kliknięcia w link:
1. W górnym pasku wybierz "Polski" jako język przewodni.
2. W punkcie 1 wypełnij dokładne dane i adresowe pracodawcy.
3. W kolejnej sekcji podaj dane osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy wobec organów i urzędów (np. właściciela przedsiębiorstwa lub prezesa zarządu).
4.  W tej sekcji wystarczy, że zaznaczysz pierwszą opcję (bez wypełniania pól kontaktowych).
5. Wpisz początek delegowania do Austrii. Data końcowa zostanie wpisana automatycznie. 
Następnie podaj numer rejestracyjny pojazdów. Jeśli chcesz podać więcej pojazdów, kliknij "nowy".
Kliknij "dalej". 
6. W tej sekcji wpisz dane pracownika. 
7. Wpisz informacje dot. wynagrodzenia kierowcy wg powyższej tabelki. 
8. W sekcjach 8.1 oraz 9.1 nie wypełniaj żadnych pól.
Jeśli chcesz dodać kolejnych pracowników, kliknij "nowy". Następnie kliknij "zapisz tymczasowo" (dane zostaną zapisane w systemie), a potem "dalej".
9. ​Zaznacz pole z oświadczeniem, a następnie kliknij "dalej".
10. Kliknij "send".
W końcowym etapie pojawi się poświadczenie o dokonanym zgłoszeniu.
Pobierz plik .pdf, zalecamy również go wydrukować!