PŁACA MINIMALNA HOLANDIA

 

Przedstawiamy instrukcję  delegowania kierowców do Holandii (Niderlandów). 

Rozpoczynamy od kliknięcia w link: 
1. Zmień język (dostępny tylko angielski). Zalecamy użycie przeglądarki Google Chrome (funkcja przetłumacz).

 

2. Zakładamy konto.

 

3. Uzupełniamy adres e-mail. Wymagany jest tylko 1 adres. Drugie pole (Google) może pozostać puste.

 

4. Potwierdzenie wysłania na podanego e-maila hasła jednorazowego.

 

5. Przechodzimy do strony głównej https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/?lang=en i logujemy się jako „Pracodawca lub samozatrudniony”.

 

6. Logujemy się wcześniej podanym adresem e-mail oraz hasłem jednorazowym z maila
(np. e-7vrZp-eKa6 ).

 

7. Ustanawiamy nowe hasło. Musi ono mieć co najmniej 12 znaków, cyfrę, wielką literę oraz znak specjalny(!@#$%).

 

8. Wybieramy pole ” new notification”/"nowe powiadomienie".

 

9. Zaznaczamy informację o formie zatrudnienia oraz roczny okres rejestracji.

 

10. Dane Właściciela firmy. Wypełniamy pola oznaczone gwiazdką (*). Zatwierdzamy poprzez kliknięcie różowego przycisku „Next”.

 

11. Wypełniamy dane  firmy. Nr NIP poprzedzamy znakami "PL".   Prosimy również zwrócić uwagę na poprawne zaznaczenie informacji o przedstawicielu (patrz niżej). 

 

12. Uzupełniamy informacje. System wymaga podania jednej tablicy rejestracyjnej.  Podajemy roczny zakres pobytu. 

 

13. Dodajemy kierowcę (dodaj pracownika).

 

14. Dane kierowcy.

 

15. Dodanie kolejnego kierowcy lub podsumowanie (streszczenie). Nie wybieramy opcji "zapisz i zamknij".

 

16. Potwierdzamy zgodność danych. "Zatwierdź".

 

17. Możliwość pobrania dokumentu z potwierdzeniem rejestracji firmy oraz kierowcy.

 

18. Moje powiadomienia- podsumowanie. Tutaj możemy edytować wpis oraz pobrać nasz dokument w celu wydruku. 

 

© by Tacho Driver.