Płaca minimalna

Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej to jeden z najczęściej dyskutowanych tematów w branży transportowej.  W 2015 r. wprowadzono MiLoG, od lipca 2016 r. obowiązuje francuska ustawa Loi Macron. W 2019 r. Francja, Austria i Holandia zdążyły już po raz kolejny podnieść wynagrodzenia minimum, co zwiększyło koszty pracownicze dla branży transportowej. Dodatkowo Niemcy, w ramach rozporządzenia SvEV, zmieniły kwoty związane z wyżywieniem oraz wynagrodzeniem dla pracowników delegowanych.

Bez obaw!

Zrobimy to za Ciebie. Nasi klienci otrzymują rozliczenie zgodne z wewnątrzpaństwowymi  przepisami dotyczącymi pracy kierowców w  takich krajach jak: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy. W należnym wynagrodzeniu uwzględniamy polskie diety oraz ryczałt noclegowy, który pomniejszamy o obowiązkowe odliczenia. Optymalizujemy wysokość wypłacanego wynagrodzenia w PLN , jego składników oraz wysokości stawek przysługujących za zagraniczną podróż służbową w taki sposób by wyrównanie było możliwie jak najniższe, a przewoźnik mógł spełnić wszystkie wymogi przewidziane w ustawach o płacy minimalnej.

To bardzo proste

W celu rozliczenia płacy minimalnej klient dostarcza:

    • dane o warunkach zatrudnienia w celu optymalizacji
    • wykaz przekraczanych granic na podstawie karty drogowej lub dane z GPS
    • odczyt z karty kierowcy

 

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania.